02-02-2011

Lieve mensen,

het ging vandaag een stuk beter met Jesse als in de voorgaande dagen. Hij is nog niet koortsvrij, maar de koorts daalt.
Wel is er voor de zekerheid vanmiddag nog een foto van zijn longen gemaakt. Dit, omdat er nog wel veel ontstekingscellen in zijn bloed zitten (uitkomst eerder genomen bloedkweek). Dit is tegenstrijdig met het dalen van de koorts, vandaar die foto als extra controle. Morgen krijgen we hiervan de uitslag.

Andere bloedwaarden laten zien datzijn eigen lichaam ook hard werkt aan herstel. Er waren weer meer witte bloedlichaampjes aanwezig. Dat is heel gunstig.

We hopen en bidden dat dit herstel doorzet.

Gebedspunten:
-dat er n.a.v. de gemaakte foto geen nieuwe bijzonderheden zijn.
-dat Jesse koortsvrij wordt.

Dankpunten:
-het waargenomen herstel van een aantal bloedwaardes.
-dat de koorts dalende is.

Wichard en Thérèse

Advertenties