29-01-2011

Lieve mensen,

wij zijn weer in het UMCG. Jesse is met oplopende koorts opgenomen en ligt inmiddels weer aan het infuus. Hij krijgt antibiotica toegediend, omdat hij ergens een ontsteking in zijn lijfje heeft. Waar dat zit is onduidelijk.

Hij ligt weer op afdeling M2VA maar nu in kamer 6. Hoelang de kuur duurt weten we nog niet precies, maar mogelijk een dag of 5.

We hadden al eerder aangegeven dat Jesse zo'n buikpijn heeft. Oorzaak is waarschijnlijk het kapot gaan van de slijmvliezen in zijn darmen door de chemo. Dit is een bekende bijwerking bij de kuur die Jesse heeft gehad (ook nadat deze al is afgelopen).

Gebedspunten:
-dat de antibiotica snel mogen werken en dat Jesse weer snel koortsvrij is en zich beter gaat voelen.
-dat de buikpijn snel afneemt.

Dankpunt: dat we als gezin een dag of 3 toch fijn samen thuis konden zijn.

Wichard en Thérèse

Advertenties