11-01-2011 deel 2

Lieve mensen,

Sinds 14:00 uur zijn we weer in Groningen. Jesse ligt weer aan het infuus en er is weer bloed afgenomen.

Aan het begin van de avond hebben we een belangrijk gesprek gehad met onze oncoloog. Ze heeft ons de diagnose gegeven.
Het gaat om een vorm van kanker die met chemo goed behandelbaar kan zijn.

Om er zeker van te zijn dat deze vorm alleen in de tumor in zijn buik zit, wordt er morgen (12-01) en PET-scan gemaakt.
Zo kunnen ze vaststellen of er eventueel verder in het lichaam nog iets zit.

Ook wordt er morgen (12-01) een vast infuus aangebracht en zullen er nog een aantal aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd. Dit onder narcose.

Er wordt dan aansluitend gestart met chemo.

Dankpunt: dat het om een behandelbare vorm gaat.

Gebedspunt: kracht om deze weg van chemo's te gaan, vooral voor onze Jesse.

Jesse ligt nu op:

Universitair Medisch Centrum Groningen
Jesse Mulder
M2VA kamer 8
Postbus 11120
9700 CC Groningen

Advertenties